+420 22 23 24 995 Rezervovat

Podmínky pronájmu

 

VOP 2017

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2017/01

Česky, English

 

VOP 2016

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2016/01

Česky, English 

 

VOP 2015

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2015/04

Česky, English 

 

VOP 2014

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2014/04

Česky, English

 

VOP 2013

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2013/09

Česky, English 

 

VOP 2012

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2012

Česky, English

 

VOP 2011

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2011

2011 2011/6

 

VOP 2010

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2010

Více

 

VOP 2009

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2009

Praha - CZ, Praha - AJ 

 

VOP 2008

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2008

Praha - Duben

 

VOP 2007

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2007

Praha - Únor, Praha - Červenec, Ostrava - Červenec, Praha - Září, Praha - Listopad

 

VOP 2006

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2006

Více

 

VOP 2005

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2005

Více 

 

VOP 2004

Všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny Sixt 2004

Více

 

 

 

Ceník nestandartních úkonů

Silniční poplatky a dálniční známky

Všechna vozidla jedoucí po dálnici či silnicích pro motorová vozidla v České republice musejí být vybavena platnou a viditelně vylepenou dálniční známkou. Všechna vozidla Sixt registrovaná a pronajímaná v České republice jsou automaticky vybavena dálniční známkou. Neplatí to však pro vozidla registrovaná v zahraničí, která jsou z ČR pronajímaná zpět do země, ve kterých je vozidlo registrováno. U takových pronájmů je odpovědností klienta si před vjezdem na zpoplatněné komunikace koupit dálniční známku. Zahraniční vozidlo, které vjíždí na území ČR, musí opatřit dálniční známkou řidič vozidla. Známky lze většinou zakoupit na hraničních přechodech, čerpacích stanicích nebo poštách. Aktuální cenové relace (platné v roce 2017) jsou následující – 10denní známka stojí 310 Kč, měsíční 440 Kč a roční 1.500 Kč. Ceny jsou včetně DPH. Pokud je vozidlo provozováno na zpoplatněné komunikace bez vylepení platné dálniční známky, hrozí řidiči pokuta ve výši 5.000 Kč a ve správním řízení až do výše 500.000 Kč.

Road tolls and vignettes

All vehicles traveling on the highways or motorways in Czech Republic must be equipped with a valid and visibly attached highway toll sticker. All Sixt vehicles registered and rented in Czech Republic are automatically equipped with toll sticker (vignette). This does not apply to vehicles registered abroad that are rented from Czech Republic to the country in which the vehicle is registered. For such rentals is the responsibility of the client before entering the toll road to buy a toll sticker (vignette). Foreign vehicle entering the territory of the Czech Republic must be equipped with the toll sticker (vignette) and it is drivers responsibility to do so. Toll stickers can be purchased at border crossings, petrol stations and post offices. The current prices (effective in 2017) are as follows - 10 days sticker CZK 390, monthly 440 CZK and annual CZK 1 500. Prices are inclusive of VAT. If the vehicle is operated on a toll road without a valid toll sticker the operator faces a fine in amount of 5 000,- CZK and in administrative proceedings up to CZK 500 000.

 

Info k pronájmu / Rental Information